باغملک
مشخصات ایل زنگنه :

ایل زنگنه کهن سال ترین تشکیلات ایل ایرانی است که ریشه در حماسه و تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم دوانیده و در تمامی دوران تاریخ این سرزمین راه سربلندی و   صیانت و استقلال ایران قد برافراشته و از خود سایه روشن بر جای گذاشته اند .

زیستگاه ایل زنگنه و ایلات و طوایف وابسته به ان را باید در ماورای مرزهای کنونی و در سرزمین ایران بزرگ جستجو کرد .مناطق کوچ این ایل بیشتر در اطراف شمال عراق کنونی  (پنجوین ، سلیمانیه و ایالت اربیل و از جنوب شرقی به بدره و از جنوب غربی به حلبچه و خانقین واز غرب به تکریت و سامرا و بغداد ) محدود است .و توسط شاه اسماعیل صفوی (905  تا 930 فمری ) به زیستگاه کنونی در منطقه کرمانشاهان کوچیدند .

در این محدوده (از شمال به بیله وار و دینه ور و از شرق به صحنه و از غرب به کلهر و روانسر و از حنوب به شیروان چرداول ) ایلات کوچرو و تخته قاپوی زنگنه و وند که وابسته و هم پیمان یکدیگرند و از دوره صفویه و قبل از ان در ان جا سکونت یافته اند.

 

طوایف و تیره های ایل زنگنه و وند:

کنفدراسیون ایلی زنگنه شامل ایلات وند که در حال حاضر عبارتند از طوایف :بالاوند ، جلالوند ، عثمانوند ، شیخوند ، نامیوند ، هزاروند ، احمدوند ، بهتویی وند ، پایروند ، بختیاروند ، گلابوند ، گراوند ، عباسوند ، آبموند ، سلمان وند ، جلیلوند، خالوند ، احمدوند شیرازی ،سلو کاکاوند ، و...

 

طوایف زنگنه : کندوله و پریانی زنگنه چهری ، زنگنه شمشیر چوبی ، زوله زنگنه ،  زنگنه دورویی ، زنگنه کرکوکی ، زنگنه کرانی و ایل نتاخر سنجابی و طایفه های : خدابنده لو ،مافی وند ،نانکلی وند، باجلان  که چهار طایفه اخیرالذکر با ایل کلیایی در عصر زندیه اتحادیه واحدی را تشکیل دادند . سنجابی که در اواسط قاجاریه از زنگنه منشعب شده و استقلال یافت و طوایفی چون کاکاوند و بالاوند که قبل از سکونت وند و زنگنه در این سو می زیستند و سابقه دیرینه ای دارند .

طایفه زنگنه دورویی :

محل سکونت آنها اصلا در کنار رود ارس آذربایجان بوده که مرحوم کریم خان وکیل ( خان زند ) دو هزار خانوار از آنها را کوچانیده و به خاک کرمانشاهان آورده اند .

بازماندگان آنها هنوز در کناره رود ارس باقی مانده اند . اکنون این طایفه در جنوب جاده  اصلی کرمانشاه به تهران و در شرق کرمانشاه در دهستان درو فرامان سکونت دارند و تا سال های اخیر از ابتدایی ترین وسایل رفاهی محروم هستند.

 

+ نوشته شده در  جمعه سوم آذر ۱۳۸۵ساعت 10:2  توسط حمیدهزار | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
اسفند ۱۳۸۷
مرداد ۱۳۸۷
خرداد ۱۳۸۷
فروردین ۱۳۸۷
بهمن ۱۳۸۶
خرداد ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۵
آذر ۱۳۸۵
آبان ۱۳۸۵
مهر ۱۳۸۵
شهریور ۱۳۸۵
آرشیو موضوعی
باغملک
پیوندها
بلواس(دهستان ابوالعباس)
الله مزار ....
روستای زنگنه
ري بلگ سفلي ديزگران(کرد زنگنه)
زنگنه
زنگنه
ویکی پدیا
نــور رحـمت
نـــگاه ســـبز
پســـرای خوب
شعر و احساس
کـتابخانه دیجیــتال
زاگـــرس نشیــــــنان
زنگـــــــــــــــــــــــــــنه
منوچهر زنگنه(موسیقی)
شب نویس . . .
چــــــــــکاچــــــــــکــیان
همـــه چیــــز و همــــه جـــا
فــراخـوان هـم خـدمتيـــــــــهـا
ژئـو تـوريـســــم خـوزســـــــــتان
علــوم اجـــتماعي - امــيد ـ تــكاپو
کرمانج و کرد
سرزمين اليمايس ( كوهستان )
نشریه فرهنگی و اجتماعی مردمون لُر (( لــور ))
باغمـــــــلك سيــــــــتي
باغمـــــلک دانلود
بـــــــاغ مــــــــلـک
باغملک ... سلمانوند
روستاي لاكم
ارتفــــاع پسـت !
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

javascripts

با نظرات بسیار خوبتان ما را راهنمایی کنید=حمید هزار لرستان